Kontakt

Infolinia czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 8.00 - 16.00.

Moto Mar Sp. z o.o.
ul. Fordońska 185–187
85–766 Bydgoszcz
Tel.: 52 320 40 30
Faks: 52 342 14 60
Adres Email:

sklep@motomar.net
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakła­do­wy: 50.000,00 zł
NIP: 554 284 44 58
REGON: 340620558
KRS: 0000334896
Akceptowane for­my płatności:
Gotówka, kar­ta płat­ni­cza Visa, MasterCard

    Wskazówki dojaz­du:
    Firma mie­ści się na tere­nie salo­nu Hyundai, naj­ła­twiej­szy dojazd jest od uli­cy Startowej, przy Galerii Pomorskiej